Är det så?

En studie från University of York i Storbritannien visar att föräldrar som förlorar sina barn löper påtagligt högre risk att dö i förtid.

 Studien tittade på ett slumpvis urval av dödsfall bland föräldrar i Storbritannien vars barn hade antingen dött eller överlevt sitt första år i livet mellan 1971 och 2006. En skotsk delstudie visar att drygt en procent av alla föräldrar som förlorat sitt barn dog inom 15 år. För föräldrar som inte förlorat ett barn är motsvarande siffra knappt en procent.
Vidare visades att mödrar påverkas mest. De mödrar som förlorat ett barn löpte fyra gånger högre risk att dö inom 15 år än mödrar som inte förlorat ett barn.
En hypotes som forskarna har är att förlusten av ett barn skulle kuna leda till nedsatt immunförsvar vilket kan ha samband med den ökade risken för en för tidig död. Dock påpekar de att de inte har tillräckligt med data för att utesluta att resultaten påverkats av självmord.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *